TB- Základní teorie

 
 
 
Základní informace:
 
 
Cena: 8 000 Kč
Délka kurzu: 20 hodin (dva dny)
Počet účastníků: minimálně 4, maximálně 8
Popis kurzu: dvoudenní základní kurz teorie postavený na osnovách
teoretického kurzu RYA Day skipper, základní námořní
dovednosti se zaměřením na Jadran
Osnovy kurzu: námořní terminologie, základy navigace a práce s mapou,
určování pozice, kompas, základy meteorologie, základy
bezpečnosti na lodi, příprava a plánování pobřežní plavby,
plavební předpisy a pravidla
Nutné předchozí znalosti: minimální praktická zkušenost s námořním jachtingem a
plachtěním je výhodou